• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Bạn thấy sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thế nào?

Bạn thấy sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Không tốt
182  69.2%
Rất tốt
32  12.2%
Tốt
17  6.5%
Bình thường
11  4.2%

Số người tham gia bình chọn  :  263
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, ngày 08 Tháng 9 năm 2008 lúc 14:30
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, ngày 10 Tháng 7 năm 2019 lúc 13:47